การสร้างเอกสาร


เราสามารถสร้างเอกสารโดยเลือกจากแม่แบบที่มีอยู่ก็ได้  (โดยเลือกแม่แบบที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการ แล้วเอามาแก้ไขเนื้อหาให้เป็นแบบที่เราต้องการ)  หรือสร้างจากเอกสารเปล่าๆ (blank) ขึ้นมาใหม่ก็ได้
   
 ซึ่ง Google Docs จะมีรูปร่างหน้าตาและการใช้งานคล้ายๆ microsoft word
 
โปรแกรมจะทำการบันทึกเอกสารให้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ์ หรือ แก้ไขเอกสาร และเมื่อปิดโปรแกรมไฟล์เอกสารจะไปอยู่ใน Google Drive โดยอัตโนมัติ