การสร้างงานนำเสนอ

       Google Slide เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผู้ใช้สามารถ ใส่ข้อความ รูปภาพเคลื่อนไหว แอฟเฟคเสียงดนตรี หรือ Template เพื่อเพิ่มความสวยงามและ ดึงดูดสนใจ สำหรับ Google Slides ทำงานโดย ไม่ต้องติดตั ้งโปรแกรม และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย นอกจากนี ้ Google Slide ยังรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ระบบมีการบันทึกทุกอย่างแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าไฟล์ข้อมูลจะสูญหาย
ขั้นตอนที่ 1: เข้า Google เลือกจุดสี่เหลี่ยม มุมขวาบน เลือก ไดร์ หรือ Drive
แสดงการเข้าหน้าGoogle
แสดงการเข้าหน้าGoogle


ขั้นตอนที่ 2: เลือก My Drive หรือ คลิกขาว > เลือก Google Slides
แสดงการเข้า Google Slides
แสดงการเข้า Google Slides

ขั้นตอนที่ 3: เข้าสู่หน้า Google Slides เปลี่ยนชื่องาน มุมซ้ายบน
แสดงหน้า Google Slides
แสดงหน้า Google Slides


ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นเหมือนหนังสือ File > Page Setup
1.เลือก Custom
2.ขนาด 8.5 
3.ขนาด 11
4.เลือก Inches หรือ นิ้ว
5. OK
 แสดงขั้นตอนการเข้าหน้าตั้งค่า
แสดงขั้นตอนการเข้าหน้าตั้งค่า
__________________________________________________
ตัวอย่างหน้าที่ตั้งค่า จะแสดงหน้าเป็นแนวตั้งคล้ายๆหนังสือ
แสดงหน้าที่ตั้งค่า
แสดงหน้าที่ตั้งค่า
__________________________________________________

ขั้นตอนที่ 5: เลือกเทมเพลต เพื่อที่จะทำหน้า ปกหรือ สามารถทำจากโปรแกรมอื่ละมาลงก็ได้
แสดงตัวอย่างเทมเพลต
แสดงตัวอย่างเทมเพลต
ขั้นตอนที่ 6: ออกแบบหน้าปก 1.Fill Color เทสีพื้นหลัง  2. Text color สีตัวอังษร
แสดงออกแบบหน้าปก
แสดงออกแบบหน้าปก
ขั้นตอนที่ 7: เพิ่มความสวยงามให้หน้าปกด้วย Scribble 
แสดงการเพิ่มลวดรายให้หน้าปก
แสดงการเพิ่มลวดรายให้หน้าปก
_________________________________________________________
ตัวอย่างหน้าปกแบบง่ายๆ
แสดงภาพหน้าปกที่สร้างขึ้น
แสดงภาพหน้าปกที่สร้างขึ้น
_________________________________________________________

ขั้นตอนที่ 8: เลือกเครื่องหมาย + มุมซ้ายกระดาษ เพื่อเพิมหนาใหม่สำหรับทำเป็นเนื้อหา
แสดงขั้นตอนการเพิ่มหน้าใหม่
แสดงขั้นตอนการเพิ่มหน้าใหม่

ขั้นตอนที่ 9: วิธีใส่พื้นหลัง เลือก Black ground > choose ตามภาพ
แสดงขั้นตอนการใส่พื้นหลัง
แสดงขั้นตอนการใส่พื้นหลัง

 ขั้นตอนที่ 10: Upload > Choose an image to upload
แสดงการเลือกภาพจากในเครื่อง
แสดงการเลือกภาพจากในเครื่อง
_________________________________________________________
ตัวอย่างการใส่พื้นหลัง
แสดงภาพพื้นหลัง
แสดงภาพพื้นหลัง
_________________________________________________________

 ขั้นตอนที่ 11: ใส่เนื้อหาและตกแต่งตามที่ต้องการ โดยจะมีแถบเครื่องมือช่วยเหลือ
แสดงเนื้อหาที่ใส่
แสดงเนื้อหาที่ใส่
 ขั้นตอนที่ 12: ขั้นตอนการ บันทึกงานเพื่อนำไปใช้งานหรือ เผยแพร่ File > Download as > PDF Document(.pdf)
 แสดงขั้นตอนการบันทึก