การทำงานร่วมกันบนออนไลน์

       Google Docs มีอุปกรณ์การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และการบันทึกอัตโนมัติในขณะที่มีการพิมพ์ หรือ แก้ไข ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าดับหรือฮาร์ดไดร์ฟเสีย การทํางานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็น ความสามารถพิเศษของการใช้ Google Docs ที่ผู้ใช้งานต้องการให้ผู้อื่น สามารถเข้ามาใช้งานเอกสารในเวลา เดียวกันได้เพียงแค่ป้อนที่อยู่อีเมล์ของผู้ที่เราต้องการให้ใช้งานเอกสารและส่งคําเชิญไปให้ ซึ่งทุกคนที่ได้รับเชิญ เข้ามาใช้งานเอกสาร สามารถเข้ามา ดูงานเอกสาร พร้อมกับดําเนินการ แก้ไขไปพร้อม ๆ กันกับผู้ใช้งาน
ข้อควรระวังในการแก้งานเอกสารพร้อมกันใน Google Docs 
        1. กรณีที่เปิดไฟล์งานและแก้ไขงานในเวลาไล่เลี่ยกัน ระบบจะบันทึกข้อมูลของคนที่พิมพ์เป็นคนแรกและ ค่อยบันทึกของคนถัดๆ มา หรือกรณีที่พิมพ์ข้อมูลพร้อมกัน ระบบจะบันทึกข้อมูลไปพร้อมกันและจะอัปเดตบน หน้าจออัตโนมัติ ซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอของแต่ละคนเหมือนกัน เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดทําสื่อใบงาน แบบฝึกหัด พร้อมๆ กันได้และสามารถใช้ในการ บริหารจัดการ เช่น การประชุมระดมความคิดเห็น วาระการประชุมต่างๆ โดยใช้การบันทึกการประชุมร่วมกัน
        2. กรณีที่แก้ไขข้อมูลในประโยคเดียวกันในระยะเวลาพร้อมๆ กัน ระบบก็จะบันทึกไว้ทั้งคู่และอัปเดตให้ เห็นบนหน้าจออัตโนมัติ แต่การอับเดตจะช้ากว่าปกติซึ่งอาจใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
 การแบ่งปันใช้งานร่วมกัน
       1. ก่อนอื่นให้เปิด Google Drive แล้วเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
       2. คลิกขวาบนไฟล์ที่ต้องการแบ่งปัน แล้วเลือกเมนูแบ่งปัน จากนั้นเลือกคำสั่งแบ่งปัน
การแบ่งปันไฟล์ และใช้งานร่วมกันกับเพื่อน ๆ ที่ใช้ Google Drive 

       3. คัดลอกลิงค์หรือเลือกช่องทางการแบ่งปัน
การแบ่งปันไฟล์ และใช้งานร่วมกันกับเพื่อน ๆ ที่ใช้ Google Drive 
A. คัดลอกลิงค์ของไฟล์แ้ล้วไปแปะไว้ที่ตาง ๆ B. แบ่งปันลิงค์ผ่านทางสังคมออนไลน์ต่าง ๆ C. กำหนดสิทธิในการดูและแก้ไข D. หรือป้อนอีเมล์ปลายทาง
       4. หลังจากที่เลือกช่องทางในการแบ่งปันเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มเสร็จสิ้น ***ถ้าเพื่อนเรามี Google Drive ด้วย และเรากำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าเรากำลังใช้ไฟล์ร่วมกับเพื่อนของด้วยถ้ามีการแก้ไขก็อัปเดตทั้งเราและเพื่อน ถ้าชอบบทความนี้ กรุณาแบ่งปันกับเพื่อน ๆ ด้วยครับ ขอบคุณครับ