ความของ Google Documents     Google Docs คือ บริการในการจัดการเอกสารแบบออนไลน์ ที่ทาง Google Docs ออกแบบ คิดค้นโปรแกรมขึ้นมาเพื่อนให้เราใช้งานเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ การแก้ไข และการเผยแพร่เอกสาร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องติดตั้งโปปรแกรมงานเอกสาร เช่น Microsoft Office ฯลฯ  เพียงแค่เรามีอีเมลล์ของ G mail และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในระหว่างการใช้งาน เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าใช้บริการ Google Docs ได้ โดยปัจจุบัน Google Docs มีโปรแกรมย่อยอยู่ 4ตัว คือ Docs , Slide , Sheet , Forms

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง